MEDICINSKA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA I FEMURA

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : A-1-2175/15
Akreditacija testa važi u periodu: 18.08.2015 – 18.08.2016
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 5
Edukativni materijal

Scroll to Top