• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

OGTT i HbA1c – zlatni standardi za otkrivanje i kontrolu Diabetes mellitusa

OGTT i HbA1c – zlatni standardi za otkrivanje i kontrolu Diabetes mellitusa