PLACENTA PRAEVIA – PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-1020/15
Akreditacija testa važi u periodu: 27.05.2015 – 27.05.2016
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 6
Edukativni materijal

Scroll to Top