• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-u

PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-U