• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

PRILAGOĐAVANJE MEDICINSKO – DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE TOKOM COVID-19 PANDEMIJE

PRILAGOĐAVANJE MEDICINSKO-DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE TOKOM COVID-19 PANDEMIJE