• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTIKOVANJU I LEČENJU SEPSE

SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTIKOVANJU I LEČENJU SEPSE

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-1445/15
Akreditacija testa važi u periodu : 18.08.2015 – 18.08.2016
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 10
EDUKATIVNI MATERIJAL