• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

ZNAČAJ PRAVINE ISHRANE KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI U CILJU PREVENCIJE KOMPLIKACIJA

ZNAČAJ PRAVILNE ISHRANE KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI U CILJU PREVENCIJE KOMPLIKACIJA