• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

PREVENCIJA MRSA BOLNIČKIH INFEKCIJA

PREVENCIJA MRSA BOLNIČKIH INFEKCIJA

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-356/16
Akreditacija testa važi u periodu: 03.03.2016 – 03.03.2017
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 10
EDUKATIVNI MATERIJAL