• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI

PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-350/16
Akreditacija testa važi u periodu: 03.03.2016. – 03.03.2017.
Ciljna grupa:  medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 10
EDUKATIVNI MATERIJAL