-->

Online testovi za stomatologe

 


PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1224/18-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA:  5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL             EVALUACIONI UPITNIK


FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1223/18-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA:  5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL         EVALUACIONI UPITNIK


PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR)

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  А-1-2170/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA:  5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL 1 DEO       EDUKATIVNI MATERIJAL 2 DEO

EVALUACIONI UPITNIK


https://www.dental-tribune.com/cache/images/DT/up/dt/2018/04/image1-780x439.jpegKONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1304/19-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, STOMATOLOŠKI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL             EVALUACIONI UPITNIK

TEST