• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi za stomatologe

KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1304/19-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  600  dinara ( akcijska cena kotizacije do 29.02.2020.)

EDUKATIVNI MATERIJAL             EVALUACIONI UPITNIK

TEST


PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1357/19-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 19.08.2020.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                        EVALUACIONI UPITNIK


PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : AV-1358/19-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 19.08.2020.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1359/19-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 19.08.2020.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-2157/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 19.08.2020.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                        EVALUACIONI UPITNIK


STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1338/19-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 20.05.2020.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                       EVALUACIONI UPITNIK