• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

17/01/2020
Vest objavio Nevenka Stojanović

Plagiranje i neovlašćeno preuzimanje online testova UZRS TIM KME – Javno obaveštenje!

Poštovani,

iz razloga što  su nam plagirani sledeći online testovi KME:

,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan pod akreditacionim brojem – D-2021/13 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem – D-1-315/15 –  plagiran  preko OB Požarevac pod akreditacionim brojem Д-1-1125/18  i objavljen na sajtu KMSZTS kao donacija OB Požarevac KMSZTS !!!! 

,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan pod akreditacionim brojem – D-2021/13 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem  – D-1-315/15 –plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Zlatiborskog okruga pod akreditacionim brojem A-1-1941/17

,,Tehnika plasiranja intravenske kanile, sestrinska procedura“, akreditovan pod akreditacionim brojem D-1-1152/14 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem D-1-1442/15    –  plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Braničevskog okruga pod akreditacionim brojem – D-1-1711/15.

,,Tehnika plasiranja intravenske kanile, sestrinska procedura“, akreditovan pod akreditacionim brojem D-1-1152/14 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem D-1-1442/15    –  plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Zaječar pod akreditacionim brojem – D-1-1236/18 

,,Smernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama“, akreditovan pod akreditacionim brojem -D-1-250/17, neovlašćeno i bez dozvole postavljen na sajt Doma zdravlja Žitište

 

objavljujemo sledeće:

 

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja.  ( ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US i 66/2019)

 

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.

Hvala vam što ste nam ukazali poverenje! Želimo vam prijatan boravak i uspeh u edukaciji!

S poštovanjem,

UZRS ,,TIM KME

03/12/2018
Vest objavio Nevenka Stojanović

Produženje akcije sniženja cene kotizacije online testova KME

Poštovani,
 
zbog velikog interesovanja, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da produži sniženje cene kotizacija online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, do 31.12.2018.godine.
 

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARE ( svih profila) (21)

 • A-1-272/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-455/18 – FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • D-1-456/18 – REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • D-1-462/18 – ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM
 • D-1-463/18 – SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA- 5 bodova
 • D-1-464/18 – PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
 • D-1-465/18 – EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU – 5 bodova
 • D-1-466/18 – MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
 • D-1-467/18 – OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE – 5 bodova
 • D-1-468/18 – BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE – 5 bodova
 • D-1-894/18 – ŠEĆERI U ISHRANI – 5 bodova
 • D-1-895/18 – RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE U OTKRIVANJU RAKA DOJKE – 5 bodova
 • D-1-896/18 – BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI – 5 bodova
 • D-1-897/18 – MLADI I NARKOMANIJA – 5 bodova
 • D-1-898/18 – PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE – 5 bodova
 • D-1-899/18 – RAZVOJ NOVOROĐENČETA U PRVIH MESEC DANA – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA – 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • D-1-902/18 – PREANALITIČKA FAZA LABORATORIJSKOG RADA- 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE (3)

 • D-1-457/18 – OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (9)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-455/18 – FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • D-1-456/18 – REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (3)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (6)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (4)

 • D-1-457/18 – OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova

04/07/2018
Vest objavio Nevenka Stojanović

Produženje akcije sniženja cene kotizacije online testova KME

Poštovani,
 
zbog velikog interesovanja, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da produži sniženje cene kotizacija online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, do 31.07.2018.god., sa 500 na 400 din.
 
ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
GASTROSKOPIJA – SESTRINSKE INTERVENCIJE – 5 bodova
DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM – 5 bodova
SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – 5 bodova
PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU – 5 bodova
MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
– OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE – 5 bodova
BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE – 5 bodova
 
ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
ZUBNE PROTEZE ZA DECU – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
ZNAČAJ ORALNE HIGIJENE PROTETSKIH NADOKNADA – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare

01/06/2018
Vest objavio Nevenka Stojanović

Sniženje kotizacije za online testove KME

Poštovani,

sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, u periodu od 01.06.2018. – 31.06.2018.god., sa 500 na 400 din.

 • ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
 • GASTROSKOPIJA – SESTRINSKE INTERVENCIJE – 5 bodova
 • DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM – 5 bodova
 • SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – 5 bodova
 • PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
 • EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU –  5 bodova
 • MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
 • – OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE –  5 bodova
 • BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE –  5 bodova
 • ORALNA HIGIJENA I KARIJES  KOD DECE  – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • ZUBNE PROTEZE ZA DECU – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • ZNAČAJ ORALNE HIGIJENE PROTETSKIH NADOKNADA –    5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare

06/02/2018
Vest objavio Nevenka Stojanović

Sniženje kotizacije za online testove KME

Poštovani,

Zbog isteka akreditacionog roka za određene online testove KME, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije, u periodu od 01.02.2018.-28.02.2018.godine.

 

 

ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:

Sa 500,oo na 400,oo dinara:

 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • D-1-214/17 – PRVA POMOĆ I TRIJAŽA POVREĐENIH – 5 bodova
 • D-1-250/17 – SMERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  – 5 bodova
 • D-1-251/17 –  BOLNIČKE INFEKCIJE I MERE PREVENCIJE – 5 bodova
 • D-1-252/17 – CLOSTRIDIUM DIFFICILE U BOLNIČKOJ SREDINI – 5 bodova
 • D-1-253/17 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 • D-1-254/17 – STREPTOKOKNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • D-1-255/17 – HIV/AIDS I ZDRAVSTVENI RADNICI – 5 bodova
 • D-1-256/17 – FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I REHABILITACIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI – 5 bodova
 • D-1-257/17 – REHABILITACIJA PRELOMA – MODALITETI FIZIKALNE TERAPIJE – 5 bodova
 • D-1-258/17 – ANESTEZIJA SA OSVRTOM NA EPIDURALNU ANESTEZIJU – 5 bodova

 

ZA FARMACEUTE: 

Sa 800,oo na 600,oo dinara:

 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova

 

ZA LEKARE: 

Sa 800,oo na 600,oo dinara:

 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova

 

 ZA BIOHEMIČARE: 

Sa 800,oo na 600,oo dinara:

 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova

 

Više možete pogledati na sajtu udruženja na :

https://www.medicinskaedukacija-timkme.com/online-test/

 

Srdačan pozdrav!

UZRS  ,,TIM KME”

14/11/2017
Vest objavio Nevenka Stojanović

Sniženje cene kotizacije za online testove KME

Poštovani,

sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije, u periodu od 15.11.2017.-31.12.2017.god.

 
 
ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:  Sa 500,oo na 350,oo dinara:
 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • D-1-214/17 -PRVA POMOĆ I TRIJAŽA POVREĐENIH – 5 bodova
 • D-1-250/17 -SMERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  – 5 bodova
 • D-1-251/17 -BOLNIČKE INFEKCIJE I MERE PREVENCIJE – 5 bodova
 • D-1-252/17 – CLOSTRIDIUM DIFFICILE U BOLNIČKOJ SREDINI – 5 bodova
 • D-1-253/17 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 • D-1-254/17 – STREPTOKOKNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • D-1-255/17 – HIV/AIDS I ZDRAVSTVENI RADNICI – 5 bodova
 • D-1-256/17 – FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I REHABILITACIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI – 5 bodova
 • D-1-257/17 – REHABILITACIJA PRELOMA – MODALITETI FIZIKALNE TERAPIJE – 5 bodova
 • D-1-258/17 – ANESTEZIJA SA OSVRTOM NA EPIDURALNU ANESTEZIJU – 5 bodova
 • D-1-695/17 – RANO OTKRIVANJE PREKANCEROZNIH PROMENA I RAKA GRLIĆA MATERICE – 5 bodova
 • A-1-1743/17 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • D-1-993/17 – UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
 • V-1058/17-II – ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE  – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 
ZA FARMACEUTE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • A-1-1742/17 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova

 

 ZA LEKARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • D-1-695/17 – RANO OTKRIVANJE PREKANCEROZNIH PROMENA I RAKA GRLIĆA MATERICE – 5 bodova
 • A-1-1742/17 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 • A-1-1743/17 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • V-1058/17-II – ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE  – 5 bodova
 
ZA BIOHEMIČARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • A-1-1742/17 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 • A-1-1743/17 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOGE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 

V-1058/17-II – ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE  – 5 bodova

 

Više možete pogledati na sajtu udruženja na : https://www.medicinskaedukacija-timkme.com/online-test/

30/06/2017
Vest objavio Nevenka Stojanović

Sniženje cene kotizacije za online testove KME

Poštovani,

zbog isteka akreditacije, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije, u periodu od 01.07.2017.-18.08.2017.god.

 
 
ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:  Sa 500,oo na 350,oo dinara:
 • D-1-1080/16 – MAGNETNA REZONANTNA TOMOGRAFIJA – RADIOLOŠKA PROCEDURA – 5 bodova
 • C-1-79/16 – PUŠENJE KAO JAVNO-ZDRAVSTVENI PROBLEM – 5 bodova
 • A-1-2226/16 – INSULINSKA REZISTENCIJA – 5 bodova
 • A-1-2227/16 – PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE – 5 bodova
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 • V-937/16-II – UTICAJ INFEKTIVNIH OBOLJENJA NA RAD U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJII – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)
 • V-939/16-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)
 • V-940/16-II – ZNAČAJ UPOTREBE FLUORA U STOMATOLOGIJI – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)

 

 
ZA FARMACEUTE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova

 
 
ZA LEKARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • A-1-2226/16 – INSULINSKA REZISTENCIJA – 5 bodova
 • A-1-2227/16 – PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE – 5 bodova
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 • V-937/16-II – UTICAJ INFEKTIVNIH OBOLJENJA NA RAD U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJII – 5 bodova
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-939/16-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova
 • V-940/16-II – ZNAČAJ UPOTREBE FLUORA U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 
 
ZA BIOHEMIČARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOGE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • V-937/16-II – UTICAJ INFEKTIVNIH OBOLJENJA NA RAD U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJII – 5 bodova
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-939/16-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova
 • V-940/16-II – ZNAČAJ UPOTREBE FLUORA U STOMATOLOGIJI – 5 bodova